De Technieken

Hapkido kent een breed arsenaal aan technieken en wordt dan ook wel een complete vechtkunst genoemd. De technieken die de hapkido-beoefenaar leert zijn onder te verdelen in de volgende categorieën.

- Valbreken (nakbub)
- Trap- en stoottechnieken
- Losmaak(bevrijdings)-technieken
- Gewrichtsklemmen
- Drukpunten
- Wapens

Het oefenen met wapens is in veel scholen voorbehouden aan de gevorderde leerling. In sommige scholen wordt meer aandacht besteed aan het gewapende gevecht dan in andere. Wapens die een hapkido-beoefenaar tijdens zijn carrière tegen kan komen zijn:

- Dan bong (단봉), een korte stok van ongeveer 30 cm
- Joong bong (중봉), een middellange stok van ongeveer 120 cm
- Jang bong (장봉), een lange stok van ongeveer 200 cm
- Kum (검), een zwaard of Mook kum (목검), houten zwaard
- Ti (띠), de band of een touw
- Kal (칼), het mes
- Ji Pangi, (지팡이), de wandelstok

In sommige scholen worden tevens loopvormen (poomse, hyung) onderwezen, maar in de meeste scholen vormen deze geen onderdeel van het lesprogramma. Het traditionele hapkido kende in ieder geval geen loopvormen.